Personen, familie- en jeugdrecht

Wilt u scheiden, alimentatie ontvangen of  uw naam wijzigen? Krijgt u te maken met een ondertoezichtstelling (ots) of uithuisplaatsing (uhp) van uw kind? Voor het voeren van een procedure in het personen- en familierecht heeft u volgens de wet meestal een advocaat nodig. Dit rechtsgebied is veelomvattend en voortdurend in beweging. Een combinatie van nationaliteiten binnen een gezin kan sommige zaken compliceren. Hieronder wordt een aantal veelvoorkomende familierechtelijke kwesties kort toegelicht. Het kan goed zijn dat uw situatie niet in deze selectie staat. Ook dan kunnen wij u helpen; wij nodigen u uit om contact met ons kantoor op te nemen.

Huwelijk, echtscheiding, samenwonen: het aangaan en verbreken van relaties

Bij het uit elkaar gaan spelen onder andere kwesties rond partner- en/of kinderalimentatie, de woning, de verdeling van vermogen, schulden en pensioen.

Omgang en gezag

Als er kinderen zijn moeten er afspraken worden gemaakt over waar zij wonen, over de omgang en over ouderlijk gezag. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Wij kunnen u op meerdere manieren bijstaan. We begeleiden u beiden bij het opstellen van een gezamenlijk plan of voeren een procedure voor u als ouder, alleen wanneer u er met de ander niet uitkomt.

Verlaging alimentatie

Wanneer uw financiële situatie verandert, bijvoorbeeld door inkomensverlies of lastenverhoging, kunt u de betalingsverplichtingen die bij de (echt)scheiding zijn overeengekomen soms niet meer nakomen. In zo’n geval kan de afgesproken verplichting gewijzigd worden. Hier kunt u met uw ex-partner onderling nieuwe afspraken over maken. Als dat niet lukt, kan door de rechter wijziging worden vastgesteld. Ook hier kunnen wij u begeleiden in een gezamenlijk traject om tot afspraken te komen, dan wel een procedure uit naam van een van de ouders voeren.

Internationaal jeugd- en familierecht

Het internationale recht komt in het familie- en jeugdrecht in beeld als u en uw partner, uw kind(eren) en/ of erfgenamen in het bezit zijn van verschillende nationaliteiten of als betrokken partijen hun hoofdverblijf in verschillende landen hebben.

In het internationale recht zijn afspraken gemaakt over welk nationaal recht in welk geval van toepassing is. Daarnaast bestaan internationaal geldende regels voor landen die zich aan die regels gecommitteerd hebben.

Bij een scheiding of gezagskwestie, alsook bij jeugdbeschermingsmaatregelen is het dan van belang om te bepalen welke rechter bevoegd is en van welk land hij het recht moet toepassen. Ook speelt het internationale recht een rol in kinderontvoeringszaken. U kunt bij ons terecht met al uw vragen op dit gebied. Wij hebben ruimschoots ervaring met grensoverschrijdende zaken in het jeugdrecht en familierecht.

Naamswijziging

Achternaam
Om uw achternaam te wijzigen dient u een aanvraag in bij Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit kan alleen wanneer u de Nederlandse nationaliteit heeft, een verblijfsvergunning asiel heeft of staatloos bent. Het kan het zijn dat de achternaam onfatsoenlijk of bespottelijk is. Er zijn nog veel meer redenen om de achternaam te mogen veranderen. Of de naam inderdaad ongepast of bespottelijk is, beoordeelt Justis namens de minister van Veiligheid en Justitie. Voor hulp bij het wijzigen van uw achternaam kunt u contact met ons opnemen.

Voornaam
Om uw voornaam te wijzigen, schrappen of een naam toe te voegen moet er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. Dit kunt u niet zelf doen. Een advocaat is hierbij verplicht. Een voornaam wijzigen kan alleen in bepaalde gevallen en dit zal beoordeeld worden door de rechtbank. Ook bij het wijzigen van een voornaam is het verplicht om de Nederlandse nationaliteit te hebben. Wel kan het zijn dat u in het buitenland geboren bent maar in de tussentijd de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen. Voor hulp bij het wijzigen van uw voornaam kunt u contact met ons opnemen.