Huur

Als huurder van een woning heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u de huur op tijd betalen en het gehuurde als een goed huurder gebruiken. Daar staat tegenover dat u recht hebt op ongestoord woongenot en huurbescherming. Heeft u een dagvaarding ontvangen om op de rechtbank te verschijnen voor een ontbinding of ontruiming, neem dan snel contact op met ons kantoor. Als uw verhuurder niet reageert op uw verzoek om reparatie of optreden, dan staan u een aantal middelen ter beschikking om de verhuurder te bewegen toch iets te doen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen.

Huurcommissie en wijksteunpunt wonen

U kunt zich wenden tot de huurcommissie of een Wijksteunpunt wonen bij u in de buurt. De huurcommissie kan uitspraak doen over een klacht van u wegens achterstallig onderhoud en een wijksteunpunt kan u inlichten over de rechten en plichten in uw situatie. Zo zal niet elk gebrek aan uw woning voor rekening van de verhuurder komen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om binnen schilderwerk of het vervangen van sloten. De rijksoverheid heeft een handig overzicht, gemaakt van wie voor welke onderhoudsklus verantwoordelijk is. Staat uw specifieke probleem niet op deze lijst of twijfelt u, ga dan eens langs bij een inloopspreekuur van een wijksteunpunt bij u in de buurt.

Advocaat

Heeft de hulp van de huurcommissie en/of het wijksteunpunt onvoldoende effect gehad of heeft de verhuurder u voor de rechter gedaagd, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij hebben ruime ervaring met het procederen in huurzaken en evenzoveel in het voorkomen van procedures.