Letselschade kan ontstaan door een medische fout, een (verkeers)ongeval, een werkgerelateerd ongeval, of letsel kan u moedwillig zijn toegebracht door een ander.

Mogelijke uitkeringen

Het Nederlandse uitgangspunt is dat een ieder zijn eigen schade draagt.  Om uw schade op een ander te kunnen verhalen moet er een aansprakelijke tegenpartij zijn en bewijs zijn van die aansprakelijkheid, er moet bewijs zijn dat uw schade het gevolg is van het ongeval. Wanneer daaraan is voldaan en de tegenpartij financieel verhaal biedt, dan kunt u uw vermogensschade als gevolg van het letsel alsmede uw smartengeld op de aansprakelijke tegenpartij verhalen. Nederland loopt achter als het aankomt op uitkeringen die worden toegekend op het gebied van smartengeld. De aantoonbare vermogensschade wordt doorgaans wel in zijn geheel vergoed. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact met ons opnemen.