De overheid heeft steeds meer mogelijkheden om de burger sancties op te leggen

Als verdachte kunt u voor de strafrechter worden gedaagd waarbij u te maken kunt krijgen met onder andere de kantonrechter, de politierechter of de meervoudige kamer; de Officier van Justitie kan u echter ook zonder tussenkomst van een rechter een strafbeschikking of een Mulder-beschikking opleggen of een transactievoorstel doen.

Daarnaast worden steeds meer en hogere bestuurlijke boetes opgelegd waarbij minder rekening wordt gehouden met de gevolgen voor betrokkenen.

Een sanctie kan verstrekkende gevolgen hebben, neem tijdig contact met ons op!

Als ondernemer kunt u vergunningen kwijtraken, als werknemer uw baan verliezen. Als scholier of student wordt het voor u vaak onmogelijk om een stageplaats te verkrijgen; voor veel opleidingen een vereiste om een diploma te kunnen behalen.
Voor een groeiend aantal arbeidsbetrekkingen moet een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) worden overgelegd; voor de beoordeling of u die krijgt telt elke sanctie mee. Ook een voorwaardelijke straf kan een obstakel zijn om een VOG te verkrijgen. Voorts kunnen op basis van een strafrechtelijke veroordeling ook vorderingen tot schadevergoeding ingediend worden, of tot ontneming van verkregen voordeel – met alle gevolgen van dien.

Wees op tijd!

Wij hebben als kantoor een ruime ervaring in grote en kleine zaken, met verschillende specialisaties binnen het strafrecht zowel in binnen- als buitenland. Het is dan ook van groot belang om tijdig contact met ons op te nemen. Termijnen zijn soms kort en overschrijding is vaak onherstelbaar. Er worden regelmatig sancties opgelegd die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Het is extra pijnlijk wanneer deze sancties uiteindelijk leiden tot vrijheidsbeneming.

Wij kunnen uw strafdossier voor u opvragen en u adviseren over de kansen en mogelijkheden in een procedure. Soms is het mogelijk om een procedure te voorkomen of om het bewijs te weerleggen. Meestal kunnen gronden aangevoerd worden die tot een gunstiger of meer evenwichtige uitkomst voor u leiden.