Hoe kan ik u helpen?

U kunt bij ons kantoor terecht voor juridische problemen met betrekking tot

  • Bijstandsuitkering
  • Werkeloosheidsuitkering
  • Ziektewetuitkering
  • Kinderbijslag
  • Arbeidsongeschiktheid

De overheid kan vaststellen dat uw recht op de uitkering niet meer bestaat. Bijvoorbeeld bij verandering van uw inkomen, gezinssamenstelling (samenwonen) of het veranderen van de woonsituatie. Ook kan een maatregel worden opgelegd zoals het korten van uw uitkering, indien niet wordt voldaan aan de sollicitatieplicht. In alle gevallen kunnen er goede juridische argumenten zijn om bezwaar te maken.

Wij kunnen u helpen met advies over de aanvraag, het instellen van bezwaar of beroep tegen een afwijzing of een intrekking van een uitkering of voorziening, of zelfs tegen het uitblijven van een beslissing.