Advocaat

Heeft u een geschil met uw werkgever over een van de genoemde onderwerpen of andere arbeidsrechtelijke kwestie neemt u dan contact met ons op.

Arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan beknopt alle arbeidsvoorwaarden op een rij. De werkgever is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens schriftelijk aan de werknemer te verstrekken. Ook kunnen in de arbeidsovereenkomst afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de proeftijd en kunnen er overige bedingen opgenomen worden.

De werknemer met een arbeidsovereenkomst of als werkgever met werknemers kan te maken krijgen met ontslag, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid en de betaling van het loon.

Het is belangrijk dat u bezwaar maakt tegen het ontslag en dat u zich beschikbaar houdt voor werk. Het is verder zaak om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons om het ontslag aan te vechten.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Soms kan het zo zijn dat een werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen om redenen die niet aan u toe te rekenen zijn. In een dergelijk geval kan het zo zijn dat hij u een zogeheten beëindigingsovereenkomst aanbiedt waarmee u instemt met de beëindiging tegen eventueel een bepaalde ontslagvergoeding.

Het is belangrijk dat u een dergelijke beëindigingsovereenkomst door ons laat nakijken. In het algemeen worden de advocaatkosten daarvoor (deels) vergoed door de werkgever.

Loon

Als werknemer bent u verplicht om uw werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Daartegenover staat de verplichting van de werkgever om uw loon te betalen met verstrekking van een loonspecificatie zodat u kunt nagaan of uw loonbetaling correct is. Over het algemeen dient de werkgever uw loon voor het einde van de maand waarin u uw werkzaamheden heeft verricht aan u uit te betalen.

Wanneer uw werkgever het loon niet op tijd betaalt, en dit niet aan u toe te rekenen is, dan is hij de zogeheten wettelijke verhoging verschuldigd. Indien u werkgever weigert om uw (volledige) loon te betalen kunt u een loonvordering instellen bij de kantonrechter. Wij kunnen u daar bij helpen.